RotMach

RotMach s.r.o. je společnost poskytující inženýrské a konzultační služby ve strojní a energetické oblasti, dále v oblasti odstředivých kompresorů, turbopřevodovek a jiných rotačních strojů nebo jejich součástí.

RotMach disponuje odbornou znalostí návrhů a výpočtů turbostrojů a rotačních soustav. Naší specializací  jsou termodynamické návrhy odstředivých kompresorů, výpočty rotorové dynamiky rotorů, FEM statické i dynamické strukturální výpočty komponent průmyslových strojů, CFD simulace proudění (ANSYS). Zaměřujeme se také na poradenství v oblasti kovových materiálů pro součásti vystavené agresivnímu prostředí (korozní působení, extrémní teploty) a aplikaci neželezných kovových materiálů. Naše znalosti jsou podpořeny mnohaletými praktickými zkušenostmi s vývojem, testováním, uváděním do provozu a  vyšetřováním selhání rotačních strojů.

Souhrn služeb

Naši zákazníci

  • Projekční organizace, EPC
  • OEM výrobci
  • Provozovatelé a koncoví uživatelé
  • Servisní organizace
  • Univerzity

Odvětví

  • Ropa a plyn, chemie a petrochemie
  • Energetika, průmyslové chlazení
  • Metalurgie, hornictví, koksárenství
  • Úprava vody
  • Strojírenství

Reference