CFD výpočty proudění

CFD výpočet odstředivý kompresor, RotMach

Znalost charakteru proudění je základním předpokladem pro správný návrh a provoz zařízení. Často je však obtížné nebo nákladné jej stanovit jen pomocí analytických nebo experimentálních metod. Numerické simulace CFD (Computational Fluid Dynamics) jsou nástrojem, který umožňuje proudění podrobněji zkoumat a odhalovat tak kritická místa zařízení. Lze je použít pro zobrazení rychlostního pole, teplotního pole, pro určování tlakové ztráty nebo při návrhu pro stanovení charakteristických křivek rotačních strojů. CFD výpočty proudění tak pomáhají poměrně levně a rychle stanovit vlivy tekutiny, nebo porovnávat a optimalizovat geometrické parametry zařízení.

CFD výpočty proudění provádíme v prostředí ANSYS CFX/Fluent, a to pro nerotační i rotační stroje a zařízení. Ve spolupráci s Vámi můžeme také zařízení navrhnout a určit např. jeho výkonové charakteristiky. Při vývoji máme k dispozici vlastní konstruktérské kapacity, takže jsme schopni návrh zpracovat až do fáze výkresové dokumentace.

Pro zadanou geometrii a vstupní (okrajové) podmínky dokážeme pomocí CFD výpočtu proudění stanovit proudové pole a výsledky dále analyzovat. Výstupy pak lze použít i pro pevnostní výpočet, se kterým vám též rádi pomůžeme. Specializujeme se také na výpočty stupňů odstředivých kompresorů (turbokompresorů) a dmychadel.

Neváhejte nás kontaktovat (tady) a společně prodiskutujeme možností využití CFD pro Váš specifický případ!

Nabízené služby pro CFD numerické výpočty proudění

Možné využití pro numerický výpočet proudění

 • Výpočty provozních parametrů stroje nebo zřízení
 • Identifikace kritických míst a optimalizace geometrie proudové cesty pro intenzifikaci parametrů a zvýšení účinnosti
 • Výpočet tlakových ztrát
 • Vývoj nových designů, modernizace průtočných částí stávajících systémů
 • Stanovení kompletní charakteristiky rotačních strojů pro termodynamické návrhy (kompresory, čerpadla, turbíny atd.)
 • Fázové přeměny v proudících tekutinách
 • Obtékání těles a vnější aerodynamika
 • Interakce proudící tekutiny s elastickými tělesy
CFD výpočty proudění ucpávky Rotmach
Výkonová křivka - charakteristika turbokompresoru

Specifické možnosti výpočtu proudění

 • Jednofázové / vícefázové proudění
 • Simulace s využitím ideálního nebo reálného modelu plynu
 • Ustálené (steady-state) i časově závislé (transientní) simulace pro složitější úlohy
CFD vnější aerodynamika Rotmach

Jak vás můžeme podpořit...