Poradenství pro kovové materiály

Koroze oběžného kola kompresoru, výběr materiálu oběžného kola, RotMach

Nabízíme technickou podporu a poradenství při výběru kovových materiálů nejen pro rotační stroje a související technologie. Disponujeme odbornou znalostí a praktickými zkušenostmi s návrhy materiálů pro korozní a jinak agresivní prostředí, pro nízké i vysoké teploty. Máme zkušenosti s použitím neželezných kovových materiálů, jako jsou titanové nebo niklové slitiny.

Nabízené služby pro oblast kovových materiálů

Volba materiálů

 • Poradenství pro kovové materiály
 • Doporučení pro výběr materiálů pro specifické aplikace
 • Korozní odolnost materiálů v prostředí agresivních plynů a kapalin (H2S, vlhké CO2, H2, atd.)
 • Návrhy materiálů pro vysoké, nízké nebo kryogenní teploty
Koroze kovu, materiálové poradenství
Materiálové zkoušky odstředivého kompresoru

Posuzování poruch a havárií strojů

 • Zjišťování příčin poruch strojů spojených se selháním materiálu z hlediska korozního napadení nebo nekvality vyrobených polotovarů
 • Korozní úbytky materiálů
 • Selhání díky nedostačujícím mechanickým vlastnostem materiálů

Materiálové testy a posuzování výsledků

 • Zajišťování zkoušek materiálů u partnerských certifikovaných laboratoří
 • Zajišťování fraktografických analýz
 • Testování korozní odolnosti materiálu v autoklávech
 • Posudky kvality z atestů od dodavatelů materiálu
 • Návrhy a metodiky testů pro ověření dodavatelské kvality materiálu
Poradenství kovové materiály, RotMach
Poradenství kovové materiály, RotMach

Materiály pro rotační stroje

 • Doporučení pro volbu materiálů pro díly rotačních strojů
 • Dodržení souladu, nebo vyhledání ekvivalentních materiálů k požadavkům norem API, ASTM, AMS, technické normy ČSN, EN, ISO
 • Posuzování vhodnosti materiálů stávajících a navrhovaných strojů
 • Neželezné kovové materiály: slitiny titanu, niklu atp.

Jak vás můžeme podpořit...