Odstředivé kompresory a turbokompresory

Rychloběžné dmychadlo

Nabízíme inženýrské služby v oblasti odstředivých kompresorů, turbokompresorů, dmychadel a kompresorových soustrojí. Naší specializací jsou zejména průmyslové odstředivé kompresory a turbokompresory navržené dle standardu API617 (American Petroleum Institute, Axial and Centrifugal Compressors and Expander-compressors)jednohřídelový kompresor i převodový kompresor (vícehřídelový). Zabýváme se také integrací kompresorů (a jejich příslušenství) do nových/stávajících technologií, a to i pro pístové kompresory nebo šroubové kompresory.

Typické aplikace

 • Těžba, doprava a zpracování ropy a zemního plynu
 • Petrochemický průmysl
 • Chemické závody, závody pro výrobu hnojiv, aj.
 • Průmyslové chlazení
 • Metalurgie, hornictví, koksárenství
 • Úprava vody

Nabízené služby pro odstředivé kompresory a turbokompresory​​

Dispozice převodového kompresoru, layout, general arrangement, odstředivé kompresory a turbokompresory
Kompresorová jednotka s plynovou turbínou
Odstředivé kompresory a turbokompresory - Kompresorové soustrojí s expanzní turbínou - kompandér

Odstředivé kompresory a turbokompresory

 • Studie proveditelnosti, včetně odhadů investic (nové stroje nebo rekonstrukce stávajících)
 • Studie a návrhy zvýšení výkonnosti a účinnosti (revamp)
 • Podpora při výběrových řízeních kompresorů
 • Pomoc s vyhodnocením nabídek dodavatelů
 • Projektová podpora
 • Koncepční i detailní návrhy kompresorů
 • Termodynamický návrh kompresorů
 • P&ID návrhy a konzultace – plyn, ucpávky, olej, monitoring soustrojí
 • Studie a návrhy výměny oběžných kol, ucpávek, ložisek, spojek
 • Rotorová dynamika kompresorů, vibrace kompresorů (výpočet, analýza, vyhodnocení)
 • Konstrukční návrh jednohřídelových/převodových kompresorů
 • Výpočty/ověření mechanických ztrát kompresorů a převodovek
 • Návrhy a výpočty ozubení převodovek
 • Návrhy oběžných kol a jejich pevnostní výpočty
 • Výzkum a vývoj
 • Školení na turbokompresory, vzdělávání

Projekční služby v oblasti turbokompresorů

 • Průmyslové chladicí zařízení
 • Návrh a výpočet chlazení (chladicí okruh) s kompresorovou jednotkou (šroubový kompresor, pístový kompresor, turbokompresor). Jedna či více chladicích povinností (izotermy), kaskádní chlazení, aj.
 • Integrace turbokompresorů a jejich příslušenství (aparáty, armatury, potrubí) do nových/stávajících technologií
 • Zpracování projektové dokumentace ve strojně-technologické části, elektro, MaR
 • Autorský dozor a účast při uvádění do provozu

Projekční služby v ostatních oblastech

Spolupráce při zpracování projektové dokumentace, autorský dozor a účast při uvádění do provozu zařízení v následujících oborech:

 • Průmyslová chladicí zařízení, zimní stadiony
 • Kompresorové stanice pro úpravu a přepravu plynu, chemický průmysl, metalurgii apod.
 • Kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie

Typické projekty

Projekty "na zelené louce"

 • Plánujete stavbu nové technologie a potřebujete podporu s definováním požadavků na kompresor/y.
 • Pracujete v projekční firmě, která připravuje projekt nové technologie a potřebujete podporu s návrhem/výběrem odstředivého kompresoru.
 • Obdrželi jste několik nabídek kompresorů a potřebujete je porovnat a vyhodnotit.
Compressor for Oil & gas or Petrochemical industry
Single shaft centrifugal compressor horizontal split

Modifikace existujících soustrojí

 • Váš kompresor pracuje dobře, ale chtěli byste zjistit možnosti modernizace za účelem dosažení lepších provozních parametrů (vyšší účinnost, průtok, stlačení).
 • Požadujete provozovat kompresor při jiných provozních parametrech a rádi byste věděli, jaký by byl předpokládaný rozsah modernizace.
 • Váš kompresor se blíží svou životností ke generální opravě a je plánovaná jeho modernizace. Vy byste rádi znali možnosti modernizace a jejich jednotlivé benefity. 

Vědět více

 • Provádíte předběžný výběr odstředivého kompresoru a potřebujete znát jeho reálné možnosti.
 • Máte problém s rotorovou dynamikou a potřebujete nezávislé posouzení, nebo nalezení řešení.
 • Váš tým by se rád vzdělal v oblasti velkých průmyslových odstředivých kompresorů.
Centrifugal compressor performance map

Jak vás můžeme podpořit...