ROTAČNÍ STROJE

OPRAVY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Není výjimkou, že při správné údržbě slouží turbokompresory a jiné rotační stroje bez větších problémů několik desítek let. Uživatelé mohou upřednostňovat udržení takových strojů v chodu, někdy jsou ale náhradní díly již obtížně dostupné nebo použití originálních dílů by bylo omezujícím faktorem z hlediska nákladů nebo času.  

 

Pokrok v moderních metodách 3D optického skenování umožnil vysoce efektivní reverzní inženýrství a vytvořil tak zcela nové možnosti pro výrobu náhradních dílů. V mnoha případech je však zapotřebí více než jen znalost 3D geometrie. Při komplexnějších opravách je nutné znát souvislosti návrhu a analýzy součástí těchto strojů. To je oblast, kde poskytuje RotMach klientům přidanou hodnotu skrze své know-how. Jsme připraveni spolupracovat na plánovaných i nouzových opravách, kde je kritickým faktorem čas 

 

Poskytujeme také technickou podporu při vyvažování pružných rotorů. V řadě případů je pro úspěšné splnění přísných limitů zbytkové nevyváženosti rotoru a zejména vibrací za chodu stroj vyžadována detailní znalost vlastních tvarů rotorů a vlastností ložisek. Samostatnou kapitolou je pak problematika vyvažování rotorů převodových kompresorů, kdy je nutné volit mezi nízkootáčkovým a vysokootáčkovým vyvažováním.   

 

ODSTŘEDIVÉ

KOMPRESORY & DMYCHADLA

Máme zkušenosti s opravami komponentů odstředivých kompresorů. V případě potřeby provádíme podrobné strukturální, vibrační i aero/termo analýzy pro potvrzení technického řešení oprav.

V místech s malou provozní vůlí (jako jsou ucpávkové nebo ložiskové průměry) někdy dochází ke kontaktu mezi rotorem a statorem a je nutné obnovení povrchu. Drobná poškození lze brousit a renovovat kovovými nástřiky. U větších poškození je často nutné opravy řešit nalisovanými hřídelovými pouzdry, čímž může docházet k ovlivnění chování rotoru.

RotMach dokáže posoudit vliv těchto oprav na vibrace a pevnost / životnost rotorů a navrhovat odpovídající technické řešení oprav.

Oběžná kola (zejména otevřená) mohou být kontaktem se statorem poškozena do té míry, že chybí části všech lopatek a 3D skenování již nemůže poskytnout plnou geometrii. Jsme schopni rekonstruovat chybějící lopatkování v CAD včetně ověření 3D CFD analýzami, tak aby nové kolo zajistilo totožné termodynamické vlastnosti jako originální díl.

Pro případy alternativních výrobních metod oběžných kol (např. náhrady nýtování) poskytujeme strukturální (FEM) a dynamické analýzy (SAFE diagramy).

Pro problematické rotory, které vykazují zvýšené hodnoty vibrací, můžeme poskytnout komplexní posouzení dynamiky rotoru včetně technické podpory během vyvážování.

TURBO


PŘEVODOVKY

Vzhledem k naší specializaci na převodové kompresory (IGC) máme také znalosti o rychloběžných převodovkách. Pouzdrování hřídelí, renovace povrchu ložisek a ucpávek, rozhraní oběžného kola (Hirthovo ozubení) jsou typické opravy prováděné rotorech IGC.

S oběžnými koly na převislých koncích a typickými provozními otáčkami nad 1. nebo 2. kritikami mohou být rotory náchylné ke zvýšeným vibracím, pokud nejsou po opravách správně vyváženy. Můžeme poskytnout technickou podporu při problémech s vyvážením (nízkootáčkové, vysokotáčkové, sekvenční vyvažování).

Pokud provádíte generální opravy převodovek nebo hřídelů převodových kompresorů můžeme poskytnout odbornou technickou podporu. Jsme připraveni také navrhnout modernizace jako například rozšíření o systémy měření relativních vibrací. Více informací je možné nalézt v sekci Modernizace.

ŠROUBOVÉ KOMPRESORY

 

Pokud provádíte generální opravy rotorů šroubových kompresorů můžeme poskytnout technickou podporu a revize pomocí statické a dynamické strukturální analýzy FEM.

Máme zkušenosti s opravami od běžných kompaktních dílenských vzduchových kompresorů až po velké procesní šroubové kompresory.

ELEKTRICKÉ MOTORY & GENERÁTORY


Pouzdrování hřídelí a povrchové opravy jsou běžné i u rotorů velkých elektrických strojů. U provádění pokročilých oprav rotorů (strukturální pojistné kroužky, ventilátory atd.) je ale třeba znát a respektovat odstředivé síly a nerovnoměrné teplotní pole, které vyvolávají komplexní namáhání.

S pomocí 3D FEM strukturálních analýz můžeme posuzovat a optimalizovat konstrukční i materiálové řešení oprav velkých elektrických strojů.


PÍSTOVÉ

KOMPRESORY

Někdy se na pístových kompresorech provádějí větší opravy jejich pohyblivých součástí.  RotMach je připraven podpořit dílenské opravy hlavních součástí – klikové hřídele, pístnice, skříně atd. pomocí 3D FEM analýzy pro potvrzení strukturální integrity a očekávané únavové životnosti dílů.


Při rozsáhlejších opravách a modernizacích (výměny spojek atd) by měla být provedena kompletní torzní analýza ústrojí tak, aby se předešlo problémům s vibracemi. Pokud jsou k dispozici dostatečné údaje o kompresoru, je RotMach schopen takové analýzy provádět.