ODSTŘEDIVÉ KOMPRESORY

 & MODERNIZACE

PRŮTOČNÁ ČÁST

Na starších kompresorech je možné dosáhnout významných úspor energie výměnou oběžných kol za nové typy optimalizované pokročilými metodami CAD/CAE tak, aby poskytovaly maximální aerodynamické účinnosti za daných provozních podmínek. Převodové kompresory mohou být modernizovány přidáním naváděcích lopatek.

Pokud je kompresor delší dobu provozován na nižší průtoky například škrcením v sání, modernizace přidáním naváděcích lopatek může výrazně snížit příkon s poměrně rychlou návratností počteční investice.

Při řešení modernizací nabízíme komplexní podporu od studií proveditelnosti až po detailní výrobní dokumentaci. Více informací k modernizacím průtočných částí kompresorů je také možné nalézt v sekci Úspory energií.

SPOJKY

Často dochází k situaci, kdy originální spojky již nejsou dostupné nebo uživatel upřednostňuje výměnu ozubených spojek za modernější pružné spojky. Náhrady pohonů často přináší nutnost modernizace/výměny ve většině případů vyžadují nové typy spojek.

Při výměnách spojek poskytujeme komplexní technické posouzení. Pro minimalizaci rizik spojených s vibracemi strojů provádíme analýzy laterální kritických otáček rotorů i torzních kmitů celého soustrojí, vše v souladu s předpisy API.

LOŽISKA

V některých případech nelze pro turbokompresory sehnat originální ložiska a je potřeba náhradní řešení. Na trhu je k dispozici široká škála typů ložisek mnoha výrobců. Náhradní ložiska by však měla být pečlivě vybírána tak, aby neměla negativní vliv na celkovou dynamiku rotoru (vibrace stroje) v celém spektru provozních a přechodových podmínek.

Pro úspěšné modernizace ložisek a spolehlivý provoz stroje, doporučujeme a nabízíme provedení konstrukční studie zástavby ložisek a analýzy laterální dynamiky rotoru ještě před instalací ložisek.

ČIDLA VIBRACÍ

Se současnými trendy Průmyslu 4.0 a strategiemi preventivní údržby je na čase modernizovat také starší turbokompresory a převodovky o moderní systémy monitorování stavu, jako jsou snímače teplot a relativních vibrací na bázi bezkontaktních snímačů relativního chvění.

Jsme připraveni poskytnout takové upgrady, včetně:

– strukturální (FEM) validace mechanických úprav skříně
– Vlastní držáky snímačů relativního chvění
– úpravy hřídele se specifikacemi házení
– detailní návrh až po výrobní výkresy
– dokumentace PID

POHONY

Výměnami starých elektromotorů za moderní typy s vysokou účinností lze efektivně snížit náklady na energii. Údržba starších plynových turbín je často nákladná často obtížně řešitelná. Plynové turbíny často pracují v režimu pohonu s proměnnou rychlostí, většinou jsou proto nahrazovány elektromotory s frekvenčními měniči. Návratnost investice obecně závisí na dostupných napájecích přípojkách a využití stroje, ale může být i několik málo let.Jsme schopni zajistit komplexní inženýring (případně i dodávky) náhrad plynových turbín za elektromotory s frekvenčními měniči včetně převodovek, spojek, základových rámů a všech potřebných strukturálních a dynamických analýz v souladu s API.